HATA MODU VE ETKİ ANALİZİ (FMEA) EĞİTİMİ

PROGRAM İÇERİĞİ:

Üretim esnasında yaşanan ve karlılığı olumsuz etkileyen kayıpların (hammadde, enerji, adam/saat, mamul vb) nedenlerinin belirlenmesi ve önlem alınmasına yönelik analitik yaklaşımlar.

EĞİTİM SONUCU:

Rekabet nedeniyle düşen fiyatlar ve daralan karlılığın korunması, rekabet edebilirliğin devamını sağlayabilecek kayıpların engellenmesi, şirketin devamlılığının sağlanması.

PROGRAM İŞLEYİŞ:

1. Aşama: Kurum veya kişi ile görüşüp onlara uygun program tasarımı yapılır.

2. Aşama: Şirketin üretimine doğrudan ve dolaylı olarak katılan bölüm ve proseslerinin incelenmesi.

3. Aşama: İnceleme sonunda elde edilen veriler ışığında eğitim içeriğinin ve örneklemelerin şekillendirilmesi.

4. Aşama: 12 saatlik, belirlenen araç ve metotlarla eğitimin verilmesi.

PROGRAM SÜRESİ VE ÜCRETİ:

12 saat- 18.000 TL + KDV

PROGRAM EĞİTMENİ:

Ali Ragıp SAVURAN

Call Now ButtonHemen Ara