İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile birlikte iş yaşamında büyük değişiklikler olmuştur. İşletmeler büyüdükçe çalışan sayısının artması sonucunda örgütlenmelerinde yeni yöntemler arayışına girmişler ve bununla birlikte insan kaynakları yönetimi profesyonel bir şekilde yürütülmesi gereken bir yönetim fonksiyonu haline gelmiştir. 
İşletmelerde mali ve beşeri tüm riskleri önlemede insan kaynaklarının katkısı artık göz ardı edilememektedir. Yapılan çok küçük hatalar, çalışma hayatını düzenleyen yasaları bilmeme, yönetmeliklerdeki güncellemelere hâkim olamama veya eksik uygulamalar, işletmelerde geri dönülmez sonuçlara neden olabilmektedir. Oluşan bu kayıplar firmaların itibarını yıprattığı gibi, açılan davalar ve idari para cezaları da maddi kayıplara sebep olmaktadır.
Biz APAK OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak, İnsan Kaynakları Süreçlerinin gözden geçirilmesi veya yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak ULUHAN Hukuk Bürosu ile çözüm ortaklığı yapıyoruz.
 

Call Now ButtonHemen Ara