KVKK

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?

Kişisel verileri yok etme, tam olarak kişisel verilerin başka biri ya da birileri tarafından kesinlikle erişilemez ve geri getirilemez olması anlamına

DEVAMI
Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, tam olarak kişisel verilerin kişiler tarafından kesinlikle erişilemez ve bunun yanında tekrar kullanılamaz duruma

DEVAMI
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel nitelik taşıyan kişisel bilgiler, öğrenildiği anda ilgili kişiler konusunda çeşitli ayrımcılıklar yapılmasına ya da

DEVAMI
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?

Veri sorumlusunun yasal olan çıkar koşuluna dayanması halinde bu koşulun varlığını anlamak için aşağıda yer alan hususların göz önüne

DEVAMI
İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Ne Anlama Gelmektedir?

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Ne Anlama Gelmektedir?

Kanun kapsamında kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bunlara zarar gelmemesi amacı ile veri sorumlusu yasal olan çıkarları

DEVAMI
Kişisel Verilerin Aleni Olması Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Aleni Olması Ne Demektir?

İlgili kişinin kendisi tarafından kamuoyuna açıklanmış ay da diğer bir ifadeyle kişinin bizzat kendisi tarafından açığa

DEVAMI
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Kanun kapsamında yer alan 5. Madde kişisel verilerin kullanılma şartları için düzenlenmiştir. Özel nitelik taşıyan kişisel bilgilere ait kullanılma

DEVAMI
Kişisel Verilerin Ancak İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Ancak İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin, her zaman gerek mevzuatta gerekse de kullanıldıkları amaç doğrultusunda gerekli görülen süre kadar muhafaza edilmesi

DEVAMI
Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi Ne Demektir?

Amaçla sınırlılık konusu kişisel verilerin korunmasına son derece hakim olan oldukça önemli ilkeler arasında yer alır. Tüm kişisel veriler kullanımlarına

DEVAMI
Amacın Meşru Olması Ne Demektir?

Amacın Meşru Olması Ne Demektir?

Kişisel bilgilerin işlenmesi sırasında amacın meşru olması; veri sorumlusu tarafından işlenen verilerin, gerçekleştirilmiş olan

DEVAMI
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi Ne Demektir?

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi Ne Demektir?

Kişisel bilgilerin kullanma amaçlarının belirli, yasal olan ve açık olması ilkesi;

DEVAMI
Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma Ne Demektir?

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma Ne Demektir?

Verilerin doğru ve gerektiği zaman güncel olması önemlidir. Çünkü verilerin ilgili konu hakkında her zaman doğruları

DEVAMI
Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Ne Demektir?

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Ne Demektir?

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak demek aynı zamanda diğer ilkeleri kapsayan bir özelliğin...

DEVAMI
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler Nelerdir?

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler Nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında bazı temel ilkeler vardır. Kanun kapsamında belirtilen bu temel ilkelere

DEVAMI
Kanunda Sayılan Veri İşlenmesine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Bakımından Esas Sorumlu Kimdir?

Kanunda Sayılan Veri İşlenmesine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Bakımından Esas Sorumlu Kimdir?

Kanun kapsamında her zaman veri işleme çalışmalarını ilgili hukuk yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştiren veri...

DEVAMI
Herhangi Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Aynı Zamanda Hem Veri sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi?

Herhangi Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Aynı Zamanda Hem Veri sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi?

Veri sorumlusu ve veri işleyen, kişisel bilgilerin kullanımında yapılan çalışmanın niteliğine bağlı olarak ilgili...

DEVAMI
Veri İşleyen Kimdir?

Veri İşleyen Kimdir?

Veri İşleyen, tam olarak kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda kendisine verilen emirleri ve talimatları yerine...

DEVAMI
Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişiye ait bilgileri kullanma amaçları başta olmak üzere bilgiler ile ilgili vasıtaları belirleyen ve aynı...

DEVAMI
Açık Rıza Geri Alınabilir mi?

Açık Rıza Geri Alınabilir mi?

Açık rıza net bir şekilde söylemek gerekirse geri alınabilir. Çünkü açık rıza kişiye bağlı bir hak olarak...

DEVAMI
Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?

Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?

Açık rızanın beyan edilmesi herhangi bir şekil şartına bağlı olmamakla birlikte burada önemli olan...

DEVAMI
Açık Rıza Nedir?

Açık Rıza Nedir?

Açık rıza, herhangi bir konuyla alakalı bilgilendirmeye dayanan özgür irade olarak açıklanabilir...

DEVAMI
Veri Kayıt Sistemi Nedir?

Veri Kayıt Sistemi Nedir?

Veri kayıt sistemi, kişilerden alınan bilgilerin çeşitli kriterlere göre düzenlendiği ve işlendiği kayıt sistemi...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Otomatik Olmayan Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Otomatik Olmayan Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Otomatik olmayan yollarla işlenmesi, verinin bir kayıt sistemine bağlı olmaksızın yani insan müdahalesi...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Otomatik Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Otomatik Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun...

DEVAMI
Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi diğer anlamı ile kullanılması olarak karşımıza çıkar. Kişisel verilerin tamamının ya da bir kısmının...

DEVAMI
İlgili Kişi Kimdir?

İlgili Kişi Kimdir?

İlgili kişi, tam olarak kişisel verisi kullanılan kişi şeklinde tanımlanır. Kanunda kapsamında sadece gerçek...

DEVAMI
Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Bu veri, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı ile ilgili çeşitli veriler ışığında kişiye sunulan sağlık hizmetleri olarak karşımıza...

DEVAMI
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?

Özel nitelikli kişisel veriler için şu sınıflandırmayı yapmak mümkündür....

DEVAMI
Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir?

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir?

Özel nitelikli yani hassas veriler, istenmeyen kişiler tarafından ele...

DEVAMI
Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, gerçek kişiyi ifade eden her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Genel olarak kişisel veriden...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel verilerin korunması, kişiye ait özel bilgilerin ve içeriklerin kullanılmasının kontrol altına alınması...

DEVAMI
Kanun Kapsamındaki Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?

Kanun Kapsamındaki Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?

Kanun kapsamında yer alan kurallara göre belirlenmiş olan bazı durumlar birtakım kanun hükümlerinden istisna tutulur...

DEVAMI
Kanun Kapsamındaki Tam İstisna Halleri Nelerdir?

Kanun Kapsamındaki Tam İstisna Halleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilmiş olan hallerde Kanun kapsamında yer alan hükümler uygulanmayacaktır; Kişiye ait olan verilerin, üçüncü şahıslara hiçbir...

DEVAMI
Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti İçin Bu Kanun Hükümleri Uygulanacak Mıdır?

Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti İçin Bu Kanun Hükümleri Uygulanacak Mıdır?

Kanun hükümlerinin uygulanmasında 28. Madde üzerinden işlem yapılır. Bunun yanında...

DEVAMI
Kanun Kapsamına Dâhil Olmayan Kişiler Var Mıdır?

Kanun Kapsamına Dâhil Olmayan Kişiler Var Mıdır?

Kanun kapsamında “kişisel verileri kullanılan gerçek kişiler” ifadesi yer aldığı için kişisel...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, öncelikle belirli şartlar altında kişiler verileri kullanılan gerçek...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Özel kurum ve kuruşlular başta olmak üzere kamu ve çeşitli özel şirketler, bir görevin gerçekleştirilmesi...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, öncelikle ülkemiz ihtiyaçları başta olmak üzere karşılaştırılmalı hukuk...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliğine uyum yasası kapsamında hazırlanmış ve ilgili kanun...

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir Ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak Mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir Ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak Mıdır?

2010 yılında Anayasa değişikliği yapılmış ve bu değişikliğin 20. maddesinde özel hayatın gizliliğini düzenleyen...

DEVAMI
Call Now ButtonHemen Ara