ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARTI

Ülkemizde her yıl yüzlerce insan iş kazası ve meslek hastalığından yaşamını yitirmekte veya bir daha asla çalışamayacak şekilde engelli hale gelmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, iş yaşantısının doğal ve ayrılmaz bir parçası olması kavramının henüz oturmaması ülkemiz iş dünyasının önemli bir eksikliği. İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uymama, önemsememe olgusu hem çalışan hem de işveren kaynaklı. Dolayısıyla biri diğerinden daha kabahatli değil.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en somut çalışmalar 2012 yılında yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile başladı ve henüz emekleme aşamasında.

Hem çalışanlar hem de işverenler için yeni sayılabilecek bu uygulamaların kabullenilmesi ve iş kültürünün “olmazsa olmaz” parçası haline gelmesi ciddi bir emek istiyor. Doğal olarak sancılı bir süreçten geçiyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işveren ve çalışanlara sağladığı getiriler, götürdüklerinden fazla. Ancak günümüz iş yaşantısının içinde bulunduğu koşullar çalışanı da işvereni de iş öncelikli düşünmeye itiyor.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, tarafların kabullenmesi ve sahiplenmesi ile başarıya ulaşabiliyor. Taraflar herhangi bir nedenden dolayı sahiplenmediğinde sonuç alınamıyor.

Bu konuda şirketlere danışmanlık hizmeti veren profesyoneller, mevzuat gereği “rehberlik” yapıyor. Profesyonellerin doğal olarak şirketlerin hiyerarşik yapısı içinde, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat verme yetkileri bulunmuyor. Kaldı ki kanunlar gerekliliklerin yerine getirilmesinde her halükarda işvereni sorumlu tutuyor.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, istisnasız her tip ve büyüklükteki işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi, sorunların zamanında ve etkili çözülmesi fırsatını sağlıyor. Standardın en önemli özelliği ise hem işverenleri hem de çalışanları sürecin her anına (kurulmasından işletilmesine kadar) katması. Bu sayede sahiplenme sorunu her iki taraf için de ortadan kalkıyor.

Öte yandan uluslararası bir standart olması, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların itibarını arttırıyor. Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin bu standarda uygun faaliyet yürütmeleri temel gereklilik haline geldi.

ISO 45001, önceli durumunda olan OHSAS 18001’e göre çok daha detaylı, işletilebilir bir yapı sunuyor. Bu sayede önlemler kağıt üzerinde kalmaktan çıkıp fiilen uygulanabilir hale gelmekte.

İşletmelerin ister vicdani, ister kanuni isterse de ticari çıkarları gereği bu sistemi inşa etmeleri, belgelendirmeleri ve kullanmaları kesinlikle önemli bir kazanım olacaktır.

Apak Akademi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartı’ nın gerekliliklerini yerine getirme, ihtiyaç duyulan tüm prosedür, proses ve politikaların oluşturulması, belgelendirme kuruluşlarının denetimine hazır hale getirilmesinde, tecrübeli personeliyle destek vermeye hazırdır.

Call Now ButtonHemen Ara