Apak Akademi

Apak Akademi

Teknolojinin baş döndüren bir şekilde gelişmesi sektörlerdeki pazar yapısını, üretimin nasıl şekillendirileceği konusunu ve yeni nesil çalışanının nasıl olması gerektiği ile ilgili tüm sistemi belirler bir hal almış durumdadır. Rekabet şartlarının değişime uğraması, geleneksel pazarlama biçimlerinin kökten değişikliğe uğraması sonucu, tüm şirketler pazarda ayakta kalabilmek ve sürdürülebilir kazanç kaynaklarını ellerinde tutabilmenin çabasını gösterir hale gelmiştir. Bu sebeplerle insan kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilebilmesi en büyük zorunluluk olarak görülmektedir.Apak Akademi insan kaynaklarının yüksek verimli hale dönüştürülmesini sağlamak amacıyla, kişisel ve kurumsal eğitimler vererek, bireyleri profesyonel çalışma alışkanlıklarına sahip nitelikli personel haline dönüştürmektedir

Dr. Mustafa APAK tarafından kurulan akademide, uzun yıllar birçok farklı sektörde eğitim vererek kişi ve kurumların reel beklentileri hakkında uzman derecesinde bilgi sahibi olan eğitimcilerle, birçok farklı konuda mesleki ve kurumsal eğitimler verilmektedir.

  • Kişisel eğitimler
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
  • Kalite eğitimleri
  • Sağlık eğitimleri

 

Apak akademi her biri kendi dalında uzmanlık seviyesine ulaşmış dinamik eğitmenlerden oluşmuş bir kurumdur. Kişisel ve kurumsal eğitimin önemini bilen tüm sektörlerden sağlanan katılımlarda planlama ve zamanın yönetimi, iletişim becerileri ve yaratıcılık konularında emsalsiz deneyimler aktarılmaktadır. Günümüzde tüm sektörlerde ayakta kalabilmenin nasıl sağlanacağı, kişi veya kurumların bu sürece nasıl etki edebileceği oldukça önemli bir husustur. Bu sebeple kişisel motivasyon, strateji ve ekip çalışması eğitimleri oldukça değer kazanmaktadır.

 

Apak akademi gerek kişisel gelişim eğitimleri, gerekse kurumların iş planlama ve yönetim stratejileri ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermektedir. Her bir bireyin işyerindeki psikolojik yapısının kurumun gelişimine olan etkisi, stres yönetimi gibi konularda verilen eğitimlerin yanında, firmaların kurumsallaşma yolunda neler yapması gerektiği ile ilgili izlenecek yol ve yöntemler birebir şekilde katılımcılara yansıtılmaktadır. Profesyonel yöntemlerle verilen eğitimler, uzun yılların tecrübesi ve bilgi birikiminin sağladığı özgüvenle kişi veya kurumlara aktarılmaktadır. Apak akademi,  profesyonel dokunuşlarla doğru yönde ilerlemek isteyen kişi veya kurumların geleceğini olumlu yönde etkileyecek bir iş ve yaşam felsefesi sunmaktadır. Farklılaşmaya hazır olduğunu düşünen tüm kişi ve kuruluşlar, bu felsefeyi yaşayarak etkisini hissedecektir.

#apakakademi #mustafaapak #kişiseleğitimler #kurumsaleğitimler #izmirapakakademi 

Call Now ButtonHemen Ara