İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri bir iş yerinde çalışanların verimlerini kötü yönde etkileyen bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu olgu kabul görmüş ve risklerin en alt seviyeye indirilebilmesi için önemli çalışmalar yapılmıştır. İşten kaynaklanan stresler sonucu çalışanlar arasında alkol sigara ve farklı uyuşturucu maddelerin kullanımı artış göstermekte dolaysıyla iş verimi düşmekte ve çalışanın iş hayatının yanında sosyal yaşamında da olumsuzluklar baş göstermektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal risk etmenleri artış gösterdikçe önemli bir sorun olarak algılanmış ve dünya sağlık örgütü ve Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı psikososyal risk faktörlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla programlar oluşturmuştur. Hazırlanan bu programlar arasında yer alan Psikososyal Risk Yönetimi Mükemmellik Modeli çalışmasında, iş kaynaklı riskler 10 temel kategoriye ayrılmış ve detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Hazırlanan tabloda işin mahiyeti, iş yükü ve çalışma temposu, işin programlanması ilk sıralarda yer almış ve risklerin önemli bir bölümünün bu unsurlardan oluştuğu saptanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal risk etmenleri sıralamasında iş kaynaklı riskler arasında gösterilen ve önemli etkilere sebep olan diğer unsurlar ise,

  • İşin düzenli kontrolü,
  • Kullanılan ekipman ve çevre koşulları,
  • Kurum kültürünün düzeyi,
  • Çalışanlar arasındaki ilişkiler,
  • Görev dağılımındaki düzensizlikler,
  • Kariyer gelişiminin önemsenmemesi,
  • İş ve sosyal yaşamdaki etkileşimler

Şeklinde sıralanmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğindeki risk etmenlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla uzman eğitimciler tarafından verilen kurslarda risk etmenlerinin analizi konusunda önemli katkılar sağlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal risk etmenleri arasında en önemli unsurlar arasında bulunan iş stresi ise, iş yeri kaynaklı risklerin meydana getirdiği motivasyon düşüklüğünden kaynaklanan ve bireyin iş kapasitesini olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri arasındadır. APAKAKADEMİ tarafından verilen eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm unsurlar analiz edilmekte ve konu ile ilgili tüm bileşenler belirlenerek, işyerlerindeki psikososyal risk etmenlerinin etkileri tanımlanmaktadır. Eğitim sonrası başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve uzman eğitmenlerin imzası bulunan sertifikalar takdim edilmektedir.

#işsağlığıvegüvenliğindepisikososyalrisketmenleri #işsağlığı #psikososyal #risketmenleri #apakakademi #izmirapakakademi #akademihizmetleri 

Call Now ButtonHemen Ara