Kvkk Bilgilendirme Nedir?

Kvkk Bilgilendirme Nedir?

Kvkk Bilgilendirme Nedir?

Kısa adı kvkk olarak bilinen 6698 kişisel verilerin korunması kanuna göre elde edilen veriler bilgilendirme kapsamında bizzat kişiye aktarılmak durumundadır. Bu çerçevede kvkk bilgilendirme nedir, nasıl yapılması gerekir? Gibi soruların yanıtlarını arayacağımız yazımız bu hassas konuyla ilgilenenleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Başta kimlik bilgileri olmak üzere adres, telefon, fotoğraf, banka kayıtları ve hesap bilgileri, kişinin sağlık kayıtları ve kendisine ait her türlü özel bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan kişisel veri niteliğindeki bilgileri yasanın tarif ettiği kişi veya kuruluşlar haricinde hiç kimse toplayamaz ve bunları arşivleyemez. Üstelik bu verilerin bir kısmı yasal biçimde toplansa bile belirli bir süre sonunda imha edilmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Düşünce ve İnancı Gizli Bilgi Sayıyor

Birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş çeşitli işlemleri yapmak üzere bireyden kendisine özel bilgilerini talep ederler. Bu bilgiyi talep ederken kişisel verilerin korunması kanunu gereği bir bilgilendirme yapmak durumundadırlar. Bu kanunla bireyin etnik kökeni, ırkı, siyasi görüşü, felsefi düşüncesi, dini inancı, tabi olduğu mezhebi gibi bilgiler mahrem ve gizli bilgiler olarak tanımlanarak koruma altına alındığı asla unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra kişinin vakıf, dernek, sendika üyelikleri, ceza mahkûmiyeti, cinsel yaşamı, güvenlik tedbiri kapsamında alınan bilgileri ile genetik verilerinin içerisinde bulunduğu özel nitelikli kişisel veriler yine mahrem ve gizli bilgi sayılarak kişinin açık izni olmadan alınması ve işlenmesi yasal bakımdan suç sayılmıştır.

Kvkk Alt Yapısının Kurulması Gerekiyor

Tabii yasal olarak toplanan bu verilerin toplanma aşaması ve sonrasında saklanabilmesi birtakım kriterlere bağlanmıştır. Dolayısıyla bu verileri toplayan kamu kurumu veya özel şirketin belli bir prosedürü izlemesi gerekecektir. Kvkk alt yapısı olarak tanımlanan bu sistemin gerek dijital anlamda gerekse fiziki şartlarda saklanması ve zamanı geldiğinde imha edilmesi gibi birçok ayrıntı profesyonel anlamda destek alınmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede kvkk altyapısı kurulurken danışmanlık hizmetleri veren kuruluşumuzun hizmetlerinden yararlanmanızı mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü konunun hassasiyeti nedeniyle başta kvkk bilgilendirme olmak üzere, sistemin kurulması, arşivleme ve imha işlemlerinin hangi şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiği gibi hayati konularda danışmanlık hizmeti veren kuruluşumuz hata yapmanızın önüne geçmektedir. Bizlerden destek almak için web sayfamızda bulunan telefon numaralarını aramanız yeterli olacaktır. Esenlikler diliyoruz.

#kvkk #kvkkBilgilendirme #kvkkBilgilendirmeNedir? #kvkkAltyapısı #kişiselveriler #kişiselverilerinkorunmasıkanunu #danışmanlıkhizmetleri

Call Now ButtonHemen Ara