Sanayi (Endüstri) Nedir?

Sanayi (Endüstri) Nedir?

 

Sanayi (Endüstri) işlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma uygun hale getirilmesi genel anlamda sanayi olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı sanayileşmeyi hedef olarak tanımlayarak sonuçlandırmış ülkelerden oluşmaktadır. 18. Yüzyıl ortalarından sonra İngiltere ve batı ülkelerinde yaşanan sanayi devrimi sayesinde, el işçiliğinden seri üretim yapan makinelerin kullanımına geçilerek, üretimin çok daha kısa sürede yapılması sağlanmıştır. Bunun sonucunda büyük bir katma değer oluşturulmuş ve bu malların dünyaya dağıtımı sonucunda ülkelerin ekonomik olarak zenginleşme süreci başlamıştır.

Sanayi (Endüstri) ülkelerin ekonomik yükselişini sağlarken sanayileşmiş ülkelerde yaşayan bireylerin gelirleri de yükselerek ekonomik refah sağlanmıştır. Günümüzde gelişmenin neredeyse en önemli unsuru haline gelen endüstri, toplumun önemli bir kesimine iş alanlarının sağlanması, yaşam koşullarının dünya ortalamasına göre yüksek olması gibi önemli kazanımlar sağlamaktadır. Kısa süre öncesine kadar geleneksel yöntemlerle üretim yapan gelişmiş ülkeler, bilişim teknolojilerinin büyük bir önem kazanmasının ardından yeni hedefler belirlemiş ve endüstri faaliyetleriyle bilişim teknolojilerinin birlikte kullanıldığı Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirerek sanayiyi yeni bir boyuta taşımıştır.

Sanayi (Endüstri) 4.0, yeni nesil yazılım ve donanımların birlikte kullanılması sonucu daha az enerji ihtiyacı, daha az yer kaplayan, düşük maliyetlere sahip ve daha yüksek güvenlikte üretimin yapılmasını sağlayacaktır. Ülkemizde de Endüstri 4.0’a ait gelişmelere hazırlık eğitimleri verilmekte ve yaklaşan sanayi devrimine ayak uydurma çalışmaları yapılmaktadır. Apak akademi tarafından verilen eğitimlerle işletmeler endüstri 4.0 hakkında bilgi sahibi olmaları, yeni hedefleri doğru belirleme, yatırım ve uygulamaların yeni sisteme entegre edilmesi gibi konuları kapsamaktadır. İşletmelerin Endüstri 4.0 geçişini doğru bir şekilde planlamalarına katkı sağlamak adına verilen eğitimler, uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik yöntemlerle verilmektedir.

Sanayi (Endüstri) 4.0 eğitimlerine katılım gösteren bireyler verilen eğitimler sonucunda birçok farklı konu hakkında bilgi sahibi olmakta ve uygulamada ön hazırlık seviyesini tamamlamış bulunmaktadır.

  • Endüstri 4.0 neler kazandıracak?
  • Otomasyona neden ihtiyaç duyuluyor?
  • Otomasyona geçişte yol haritası ve sistem örneklemeleri,
  • Endüstri 4.0’ da insan faktörü nedir?
  • Endüstri 4.0’a geçiş maliyetleri

Ayrı ayrı değerlendirilmekte ve eğitim süreci sonucunda başarılı olan katılımcılara APAK AKADEMİ tarafından onaylı ve eğitimcilerin imzalarını taşıyan ‘’ Endüstriyel Otomasyon ve Endüstri 4.0 Uygulamalı Eğitim Program Sertifikası’’ takdim edilmektedir.

#endüstri40nedir #endüstrinedemek #endüstriyelotomasyon #endüstridevrimi #sanayiendüstri #standardizasyon

 

Call Now ButtonHemen Ara