Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel koruyucu donanımlar, bir işyerinde çalışanların tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kullanılan cihaz, alet ya da malzemelerdir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak iş ekipmanları yönetmeliği hazırlanmış ve 20 Kasım 2006 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kişisel koruyucu donanımların imalatına, ithalatına, piyasaya sürümüne, hizmete sunumuna, denetimine ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları içermektedir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

            İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerine karşı çalışanlar tarafından kullanılmak ve taşınmak amacı ile üretilmiş alet, cihaz, malzeme ve giysilerdir. Bunlar;

· Göz ve yüz koruyucuları

· Baş koruyucuları

· Kulak koruyucuları

· El, kol, ayak ve bacak koruyucuları

· Vücut ve gövde koruyucuları ve

· Solunum sistemi koruyucularıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Amacı

            Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği, 6331 sayılı iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar dışında diğer ortamlarda bulunan insanları da ilgilendiren esasları içerir. Çünkü sağlık ve güvenlik her bireyin temel hakkıdır. Satılan, ithal edilen ve kullanılan kişisel koruyucu donanımların CE işareti taşıması Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği gereği zorunludur. CE işareti bir ürünün güvenli olduğunu ve kullanıldığında tam koruma sağlayacağını gösterir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin amacı iş güvenliği için olası tehlikelere karşı çalışanların sağlığının korunmasını sağlamaktır. Kişisel koruyucuların son kullanıcıya ulaşmasına dek tüm süreçte rol oynayan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları kapsar.

Esasları

Kişisel koruyucu donanımın piyasaya arzı, uygunluk varsayımı

İmalatçı tarafından üretilen CE belgeli kişisel koruyucu donanımların iş yönetmelik temel esaslarına uygunluğu

Standardın temel ihtiyaçları karşılamaması durumunda esaslar

Yaptırım işleri

Basit ve karmaşık yapıdaki kişisel donanımların belgelendirilmesi

İmalatçının ve işverenin sorumlulukları

Kalite kontrol sistemi

Piyasa gözetim ve denetimi gibi esaslar listelenmiştir.

Dayanak

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30. maddesine dayanır. Kişisel koruyucu donanımların üretim, değerlendirme, seçimi, kullanım kuralları ve talimatları, çalışanların bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımları açık ve net olarak belirtilmiştir.

#işgüvenliği #işyönetmelik #kişiselkoruyucudonanımyönetmeliğininamacı #işekipmanlarıyönetmeliği #kişiselkoruyucudonanımlar #apakakademi #apak

Call Now ButtonHemen Ara