KVKK Politikası Nedir?

KVKK Politikası Nedir?

Dijital teknolojiler artık herkesin rahatlıkla ulaşabileceği seviyede, fakat bu durum veri güvenliğini tehdit eden tüm unsurları da beraberinde getiriyor. İşte bu verilerin korunabilmesini sağlayan KVKK politikası nedir ve nasıl uygulanır? Dilerseniz hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 2016 yılında hayatımıza giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) içerisinde bu konuyla alakalı önemli birçok hükmü barındırıyor. Örneğin verilerin kimler tarafından, nasıl kabul edileceği, kimlerin toplayabileceği veya ne zaman imha edilmesi gerektiği? Gibi son derece hayati hükümler yine bu kanun içerisinde yer alıyor. Veri toplayan kurum ve kuruluşların çalışmanın her aşamasını kontrol altında tutması esasına dayanan kanun hükümleri aynı zamanda cezai yaptırımları da gündeme getirmektedir.

Kvkk Politikası Kurumun Yapması Gerekenleri İfade Ediyor

Basit bir anlatımla Kvkk politikası kanunu uygulamakla yükümlü işletmenin veya kurumun kişisel verileri nasıl toplayacağını, koruyacağını, işleyeceğini, bu verileri nasıl aktaracağını ve imha edeceğini tariflendirir diyebiliriz. Bu şartlarda kuruluş hem kendi personeline gerekli eğitimleri sağlamak hem de üçüncü kişilerin yararına bir fonksiyon yürütmektedir. Bu politikaya bir prosedür demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Öncelikle konu ile ilgili bir yanlış anlaşılmanın hemen önüne geçelim. Kvkk aydınlatma metni ile karıştırılan bu anlayışın aslında kvkk aydınlatma metninde genel ifadelerle yer verilen kavramların çalışma alanında uygulamaya geçirildiği bir kavram olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla aydınlatma metninde yapılacaklar anlatılırken diğerinde kurumun bu yönergeleri uygulaması söz konusudur.

KVKK Hükümlerine Aykırı Hareket Etmek Ağır Suç Olarak Kabul Ediliyor

Öncelikle mahremiyeti bulunan bu tarz bilgilerin KVKK kanunun belirlediği çerçevede elde edilmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra kanun yasal olarak kapansa bile zamanı geldiğinde bu verilerin silinerek yok edilmesini talep etmektedir. Bunun yanı sıra elde edilen bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve hiçbir alanda yayınlanmaması gerektiği noktasında yine bağlayıcı hükümler bulunduran kanuna aykırı hareket etmek ağır suç olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla son derece hassas bir süreç olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Oldukça teferruatlı şekilde izah edilen kanun, verilerin alındığı kişinin rızasının sorulmasını da emretmektedir. KVK aydınlatma metni olarak ifade edilen bu süreçte kişiden alınan bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağı açıkça bildirilmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Tüm Kurumları Bağlıyor

Tabii ister özel, ister devlet kuruluşu olsun kişisel verilerin korunma kanunu veri kabul eden tüm kurumları bağlayıcı bir yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla devlet kurumları bu politika içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip değildir diyebiliriz. Bunun dışında verileri korumak için özel bir altyapı kurulması da şarttır. Bilgilerin tutulduğu bilgisayarlar, veri kabulü gerçekleştiren personelin eğitimi, dijital anlamda kullanılan materyallerin güvenliği, fiziki şartlarda alınan belgenin muhafaza edilmesi, flash bellek kullanımı ve daha birçok güvenlik tedbiri bu kapsamda değerlendirilebilir. Lütfen konuyla ilgili olarak merak ettiklerinizi ve Kvkk politikası uygulama noktasında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunan firmamızı aramaktan çekinmeyiniz. Sizleri cevaplamaktan büyük mutluluk duyarız.

#KVKKPolitikasıNedir #KvkkPolitikasıNasılUygulanır #6698SayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu #kvkkPolitikasıKvkkNedir #kişiselVerilerinKorunmaPolitikası #kvkk #kişiselVerilerinKorunmasıNedir #kvkkPolitikasıNeİşeYarar #ApakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara