İSG Eğitimi

İSG Eğitimi

Uluslararası alanda çalışma koşulları söz konusu olduğunda tüm ülkeler birbirleriyle iletişim halinde birtakım önlemlerle çalışan sağlığının korunmasını hedefliyor. Bu çerçevede İSG eğitimi ülkemizde de kabul görmüş bir sistematik ve belirli bir standartlar altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işletmelerce uygulanması benimsenmiş bazı kriterlerden oluşmaktadır. Bu modele göre her bir işletme belirli bir tehlike sınıflandırmasına tabi tutulmuş ve risk analizine göre çeşitli tedbirleri alması istenmiştir. Elbette yasalar çerçevesinde talep edilen böyle bir sistematiği işletmelerin pas geçmesi düşünülemez. Çünkü 6331 sayılı kanuna göre belirli yaptırımları olan bu model aynı zamanda sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmeler hakkında oldukça ağır cezaları öngörüyor.

İSG Eğitimini Kimler Verebilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 6331 sayılı kanunun 13. maddesinde tarif edilerek İSG eğitimini kimler verebilir? Sorusuna açıklık getirmektedir. Kanuna göre bu eğitimi verebilecek kuruluşlar 7 başlık altında toparlanabilir. Bunlar;

  • İşyerinde görevlendirilen işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları tarafından
  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları tarafından
  • Kuruluşlar tarafından bu amaca uygun olarak oluşturulmuş eğitim vakıfları ya da ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri tarafından
  • Üniversiteler, kamu kurumlarına bağlı eğitim bölümleri tarafından
  • Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları
  • ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları
  • Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından.

İSG eğitimi verilebilmektedirler. Fakat burada önemli bir hatırlatma yapalım. Yasada özellikle işçi sayısı ve faaliyet alanı göz önüne alınarak bazı işletmelere muafiyet söz konusu olabilmektedir.

İSG Eğitimi İçin Kuruluşumuzdan Hizmet Talep Edebilirsiniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşumuzdan işletmeniz için gerekli olan İSG eğitimi hizmetlerini alabileceğinizi biliyor musunuz? Bünyemizde faaliyet gösteren iş güvenliği uzmanları ve anlaşmalı işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilen bu eğitimler ile ilgili olarak sormak istediklerinizi günün her saatinde web sayfamızda bulunan telefon numaraları üzerinden bizlere aktarabilirsiniz. Bunun yanı sıra patlamadan korunma dokümanı, acil eylem planı hazırlanması veya işyerinizde ortak sağlık güvenlik birimi kurulması gibi konularda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunan firmamızdan başta İSG kriterleri olmak üzere tüm ilgili konularda kapsamlı bilgi talep edebilirsiniz. Esen kalınız

#isgEgitimi #isgEgitimiKimlerVerebilir #isg #işSagligiVeGuvenligi #apakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara