Risk Kontrol Adımları Nelerdir?

Risk Kontrol Adımları Nelerdir?

Risk kontrol adımları işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yapılan işlemlerin hangi sırayla ve nasıl yapılması gerektiğini belirleyen uygulamalardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen yasa ve yönetmeliklerle uygulama esasları, işyerlerindeki tehlikenin büyüklüğüne göre farklı önlemler ve yöntemlerin uygulama şekillerini de kapsayacak bir biçimde hükme bağlanmıştır. Alınması gereken tedbirler sayesinde iş yerlerindeki tehlikeler ortadan kaldırılmakta veya risk seviyesi minimum seviyelere çekilmektedir. Uygulamaların başarılı bir şekilde yapılmasını sağlayan en önemli unsur, analiz ve planlamanın gerçekçi bir şekilde yapılmasıdır.

Risk kontrol adımları, işyerinde çalışan personellerin bir kısmının da dahil edildiği risk değerlendirme ekibine mensup kişilerin ortak çalışmaları sonucu atılır. Risk değerlendirme ekibinde yönetmeliklerle belirlenmiş olan kişilerin yer alabilmesi ve belli sürelerle eğitimden geçirilmeleri zorunlu kılınmıştır.

  • İşveren veya vekilleri,
  • İşyeri hekimi,
  • İş güvenliği uzmanları,
  • İşyeri temsilcileri ve destek elemanları ekip içerisinde yer alabilmektedir.

Risk değerlendirmelerinde görev alan personel arasında yapılan görev paylaşımlarında, işyerinin karşı karşıya kalabileceği olası riskler belirlenmekte, kuvvetle muhtemel risklerin analizleri yapılmakta ve uygulamaların yöntemleri doküman haline getirilerek risk kontrol adımlarının uygulanmasına uygun ortam yaratılmaktadır.

Risk kontrol adımları derinlemesine analiz edilmiş olan risklerin uygulamada nasıl ortadan kaldırılacağını veya hafifletilebileceğinin öngörü çalışmalarıdır. Bu çalışmalar,

  • Planlama,
  • Tedbirlerin kararlaştırılma aşaması,
  • Risk kontrol tedbirlerinin uygulama aşaması,
  • Uygulama sürecinin izlenmesi

Aşamalarından oluşmaktadır. Planlama çalışmaları sayesinde önem sırasına ve riskin büyüklüğüne göre listelenen risk gruplarının kontrolü sağlanır. Tedbirlerin kararlaştırılma aşamasında ise, riskin ortadan kaldırılması, eğer bu mümkün değilse riskin en kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için gereken adımların uygulanması sağlanır.

Risk kontrol adımları planlamasının uygulamaların izlenmesi aşamasında, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve aksayan yönlerin tespit edilmesi halinde düzenleyici önlemlerin alınması sağlanır. Risk kontrol adımları belirlenen düzende devam ederken, uygulanmakta olan yöntemlerin olası risklerin dışında yeni riskler oluşturmamasına özen gösterilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzman kadrosuyla ve profesyonel yöntemlerle eğitim veren Apaka akademi, teorik ve pratik uygulamaların birlikte kullanıldığı kısa eğitim programları ile kurumların bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitimler sonucunda başarılı olan katılımcılar APAKAKADEMİ onaylı sertifikalarla ödüllendirilmektedir.

#riskKontrolAdımlarıNelerdir #kişiselKoruyucuDonanım #kişiselKoruyucuDonanımYönetmeliği #işKazalarınınNedenleri #apakAkademi

 

Call Now ButtonHemen Ara