Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'nun Tüzel Kişilerden Talepleri Nelerdir ?

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'nun Tüzel Kişilerden Talepleri Nelerdir ?

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’N TÜZEL KİŞİLERDEN TALEPLERİ NELERDİR?

Önceki yazımızda KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ‘nun kapsamına genel hatlarıyla değinmiştik. Bu yazımızda kanunun tüzel kişilerden neleri istediğine değineceğiz.

Ülkemizde özel hayatın ve buna bağlı olarak kişisel verilerin gizliliğine yönelik kültür henüz oluşmaya başladı. Bunun doğal sonucu olarak tüzel kişilikler, ticari faaliyetlerini artarak devam ettirebilmek için pek çok veriyi topladı ve kullandı, halen de kullanmaya devam ediyor. Ancak bu durum, anayasamızın 20. maddesinde de yer alan “özel hayatın gizliliği” ilkesiyle ters düşüyor. Tüzel kişilerin kişisel verileri kullanarak yürüttüğü faaliyetler artık insanları boğmaya başladı.

Kişisel veri kullanımını disiplin altına almaya çalışan kişisel verilerin korunması kanunu, tüzel kişilerden neleri istiyor bilmekte fayda var;

1-Tüzel kişilikler, yıllardan beri, faaliyetlerini yürütmek için gerçek kişilerin pek çok bilgisini topladı ve işledi. Kanun; “ tüzel kişilerden, gerçek kişilerin verilerini toplama ve işlemede artık ölçülü olunmasını istiyor.”

2-Toplanan kişisel verilerin yıllarca elde tutulması ve işlenmesi yerine, kanunların belirttiği süre kadar tutulmasını, süre dolduğunda ise uyarıya gerek kalmadan imha edilmesini istiyor.

3-Toplanan ve işlenen kişisel verilerin yeterince korunmasını, korumayı garanti altına alacak teknik ve idari tedbirlerin ciddiyetle uygulanmasını istiyor.

4-Tüzel kişilerin; “ hangi kişisel verileri, kimlere ait kişisel verileri, ne amaçla, nasıl topladıklarını ve işlediklerini, ne kadar süreyle işleyeceklerini ve kimlere aktardıklarını ortaya koymalarını, bu konuların tamamını kapsayacak şekilde kamuoyunu aydınlatmalarını“ istiyor.

5-Tüzel kişilerin, gerçek kişilerden gelecek, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesine yönelik talepleri alacakları, değerlendirecekleri ve cevaplandırabilecekleri bir başvuru / değerlendirme sistemi oluşturmalarını istiyor.

6-Tüzel kişilerin; “Veri Sicil Kaydı sistemine kayıt olmaları ve 4.maddede yer alan konuları bu kayıt sistemine aktarmalarını” istiyor.

7-Tüzel kişilerin; “kendi personellerini sürekli eğiterek ve iç denetimler yaparak kişisel verilerin korunması konusunda sürekli tetikte olmalarını” istiyor.

Bu süreçte bilgi ve destek almak isterseniz bize hafta içi her gün 08:30-18:30 saatleri arasında 0232 448 40 40 ve haftanın her günü 08.30-22.00 saatleri arasında 0532 131 43 12 numaralı GSM numarasından ulaşabilirsiniz.

Yeniden görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

 

Call Now ButtonHemen Ara