Satış Ve Pazarlama

Satış Ve Pazarlama

Satış ve pazarlama mal ya da hizmet üreten tüm kuruluşların bünyesinde yer alan ve en fazla önem verilen departmanlar arasında yer almaktadır.  Piyasa şartlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermesi, satış ve pazarlama usullerinin de aynı oranda değişikliklere uğramasına sebep olmaktadır. Fakat bazı temel kıstaslar hangi sistemde olursa olsun sabit bir şekilde kalmaktadır. Örneğin geçmiş dönemlerde yüz yüze satış en etkili satış ve pazarlama yöntemiyken, günümüzde internet teknolojilerindeki büyük gelişmeler, pazarlama tekniklerini ve kullanılacak araç gereç tanımını büyük ölçüde değişime uğratmıştır.

Satış ve pazarlama üretilen mal veya hizmetin piyasaya arzı gerçekleştikten sonraki aşamada firmaların en fazla önem verdikleri faaliyetlerdir. Bu hizmetlerde kalifiye personel zorunluluğu bulunmakta ve iyi bir satış pazarlama uzmanı büyük meblağlarda kazançlar sağlamaktadır. Değişen pazarlama tekniklerine uyum sağlayabilmek adına yeni nesil pazarlama uzmanları çok iyi bilgisayar kullanabilen, yaratıcılık yönü kuvvetli, organizasyon becerisi yüksek, halkla ilişkiler konusunda etkin ve mutlaka yabancı dil bilen kişilerden oluşmaktadır.

Satış ve pazarlama bölümünde görev yapan uzmanlar yönetici kademe ile çok yakın ilişkiler içinde çalışan, firmanın kazanç hedeflerinin belirlenmesinde etkili olabilen, saha ve satış şartlarını piyasa şartlarına göre güncelleyebilen ve revize edebilen özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bünyesinde yer alan personelin eğitim ve motivasyonundan sorumludur. Apak Akademi bünyesinde yer alan uzman eğitmenler aracılığı ile satış ve pazarlama konusunda verilen eğitimlerle, katılımcılara önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Bu sayede işlemeler hedef kitlelerini belirleme ve satış stratejilerini oluşturmada önemli mesafeler kat etmektedir.

Satış ve pazarlama eğitimlerine düzenli olarak devam eden katılımcılar, eğitimler sona erdiğinde birçok kazanım elde etmektedir.

  • Satış ve pazarlama teknikleri,
  • Stratejik planlama yöntemleri
  • Halkla ilişkiler,
  • Hedef kitlenin tespiti ve değerlendirilmesi,
  • Hedeflere göre yöntem belirleme becerisi,
  • Organizasyon yapma becerileri,

Pratik ve teorik yöntemlerle anlatılmakta ve eğitimin bitiminden sonra APAK AKADEMİ onaylı ve uzman eğitmenlerin imzaladığı ‘’ Halkla ilişkiler ve Tanıtım Eğitim Program Sertifikası ’’ verilmektedir. Programa her kademe yönetici adayları ve yöneticiler ve mesleğe ilgi duyanlar katılım sağlayabilmektedir.

#satışvepazarlama #etkilisatış # etkilisatışvepazarlama #satış #pazarlama #halklailişkilervetanıtımeğitimprogramsertifikası #apakakademi #izmirapakakademi

Call Now ButtonHemen Ara