Çatışmayı Doğru Yönetme Becerisi Edinme

Çatışmayı Doğru Yönetme Becerisi Edinme

Çatışmayı doğru yönetme becerisi bir iş yerindeki üretim ve hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar. Birden fazla kişinin bulunduğu ortamlarda çalışanlar birçok konuda ortak hareket edip işletmenin amaçlarına uygun şekilde hizmet üretmek zorundadır. Bu çalışmalar sırasında birçok sebebe bağlı olarak anlaşmazlık ve çatışmalar meydana gelebilmektedir. Farklı düşüncelerden meydana gelen ve bireylerin birbiriyle veya yöneticileri ile çatışması hallerinde işleyiş ciddi derecede etkilenmekte ve olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Bu tür çatışmalarda en önemli unsurlardan biri de, güven ortamının kaybolması sonuçlarını doğurmaktadır.

Çatışmayı doğru yönetme becerisi doğru kullanılıp çatışma durumlarında akıllı ve bilinçli bir şekilde uygulandığında, kişiler arasındaki güven sorunu çözülerek olumlu etkiler sağlanmaktadır. Çatışmaların kaynağı olarak gösterilen uyumsuzluk, algılamadaki farklılıklar, anlaşmazlıklar insanların ev, eğitim, iş hayatı gibi bütün alanlarda karşı karşıya kalabileceği sorunlardır. Önemli olan husus, bu tür çatışmalarda gereken çabayı göstererek meydana gelebilecek olumsuz sonuçları engelleyebilmektir. Bu tür konularda verilen eğitimlerde yöneticiler, çatışma hallerindeki davranış biçimleri ve kullanacakları yöntemlerle ilgili önemli kazanımlar elde etmektedir.

Çatışmayı doğru yönetme becerisi ile ilgili olarak Apakakademinin uzman eğitimcileri tarafından düzenlenen seminerlerde

  • Kişiler arası iletişim metotları,
  • İş yerindeki verimliliğin sağlanması ve arttırılması,
  • Proseslere uyum,
  • Kaliteli iş sonuçları

Konularında farklı metotlar kullanılarak teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Eğitimin sonunda çalışanların verimli çalışma kültürlerinin geliştirilmesi, çalışanlar arası güvenin oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi ve buna bağlı olarak da işyeri performanslarının arttırılması hedeflenmektedir.

Çatışmayı doğru yönetme becerisi ancak çatışmanın yönetimi ile ilgili yöntemlerin kavranmış olması ile mümkün olabilmektedir. Çatışma durumlarında yönetim süreci, öncelikle çatışmanın tüm yönleriyle tanımlanması ve doğru yöntemlerle çatışmaya müdahale edilmesi evrelerini içermektedir. Yapılacak bir analizle çatışmanın nitelik ve düzeyi belirlenmeli ve tarafların çatışmadaki davranışları netleştirilerek, aralarındaki yaklaşımın uygunluğu kontrol edilmelidir. Problemin iş ortamına etkilerini en aza indirgeyip doğru çözüme ulaşılabilmesi için elde edilen tüm bilgilerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve en uygun yöntemin uygulanmasına karar verilmesi gereklidir. Çatışma yönetiminde çatışmadan kaçınma, uzlaşma, oluşan problemi çözme, hükmetme, taviz verme ve çatışmaların önüne geçebilmek için öncesinde gerekli önlemleri alma gibi metotlar uygulanmaktadır.

#çatışmaYönetimi #kişilerArasıİletişim #çatışmayıDoğruYönetmeBecerisi #çatışmadanKaçınma #uzlaşma #problemçözme #ApakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara