İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı bahsinde sözü geçen iş ekipmanları, bir iş yerinde kullanılan tüm makine, alet veya işin yapılmasına olanak sağlayan sistemlerin tamamını kapsamaktadır. Bu ekipmanların kullanımından kast edilen ise, ekipmanların çalıştırılması, tamiri, tadilatı, taşınması, temizliği gibi tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İş ekipmanlarının güvenli kullanılmasına yönelik esasları kapsayan yönetmeliklerde gerekli olan şartlar belirtilmekte ve buna uygun olarak belirli sürelerde eğitim alınmasını öngörmektedir. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ile ilgili yönetmelik 25.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup düzenli bir şekilde takibi yapılmaktadır.

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı esaslarını belirleyen yönetmelikte uyulması gereken asgari şartlar ve kapsadığı tüm işyerleri açıkça belirtilmektedir. Gerekli olan tüm asgari şartların sağlanabilmesi için belli sürelerde alınması gereken eğitimlerde,

  • İşyerlerinde bulunan makinaların çalışma prosedürleri,
  • Makine güvenliği ile ilgili mevzuatlar,
  • Makineler sebebiyle oluşabilecek tehlike ve risklerin analiz yöntemleri,
  • Oluşması muhtemel sağlık ve güvenlik risklerinin tanımlanması,
  • Makinelerin emniyetli çalıştırılmasına dair eğitimler,
  • Makinelerin nasıl korunacağı

Gibi hususlarda dersler verilerek, iş ekipmanlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılması sağlanmaktadır.

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda özel eğitim kurumlarında kısa süreli eğitim programları sonucunda risk değerlendirmelerinin doğru bir şekilde yapılması ve işletmeler tarafından kullanılan makinalarla ilgili bilgi edinme ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak uzun yıllardır konularında yetkin uzman eğitimcilerle eğitim seminerleri düzenleyen Apak akademi, teorik ve pratik yöntemlerin kullanıldığı ve toplam 3 günlük eğitimler düzenlemektedir. Günde 6 saat olmak üzere 18 saat süren eğitimlerde, grup çalışmaları da dahil olmak üzere farklı metotlar kullanılmaktadır.

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimine katılım sağlayan bireylerin kurs sürelerinin sonunda yapılacak olan testten 80 puan ve üzeri puan almalarının yanında, eğitim süresince yapılan uygulamaları da başarı ile geçmeleri beklenmektedir. Eğitim sonrası başarılı olan katılımcılara APAK AKADEMİ onaylı ve eğitmenlerin imzalarını taşıyan ‘’ Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitim Program Sertifikası’’ takdim edilmektedir. 20 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimler, lise mezunu olmak kaydıyla tüm katılımcılara açık bir şekilde yapılmaktadır.

#işEkipmanlarınınGüvenliKullanımı #makinelerdeRiskDeğerlendirmesi #makineEmniyetSistemleri #hareketliParçalar #apakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara