İş Arama ve Başvuru Becerilerini Geliştirme

İş Arama ve Başvuru Becerilerini Geliştirme

İş arama ve başvuru becerilerini geliştirme bireylerin iş yaşamındaki kariyer hedeflerini tutturabilmesinin yanında, işverenler açısından da büyük bir öneme haizidir. Hatalı iş ve işçi seçimi kişi ve firmaların gelişmelerine olumsuz etkiler yaratacağı gibi, işyerlerindeki genel performans kalitesini de etkileyecek olumsuz gelişmelere sebebiyet vermektedir. Ayrıca birey açısından yanlış iş seçimi mutsuz bir yaşam süreci geçirmesine sebep olduğu gibi, bireyin psikolojik yapısı üzerinde de önemli izler bırakmaktadır. Bu sebeple iş arama ve başvuru becerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İş arama ve başvuru becerilerini geliştirme eğitimlerine katılan bireyler oldukça önemli kazanımlara sahip olmakta ve iş yaşamlarına ait planlamaları reel faktörleri hesaplayarak yapmaktadır. İş aramak üzere araştırmalar yapan bir kişi öncelikle,

  • Hangi meslek koluna ilgi duyduğunu,
  • Seçeceği mesleğin zorluklarının farkındalığı,
  • Mesleği yapabilmek için gerekli olan özelliklere sahip olup olmadığı,
  • Geliştirmesi gereken taraflarının neler olduğunun tespiti,
  • Çalışma koşullarının uygun olup olmadığı,
  • İşin kazanç ve kariyer hedeflerine uygunluğu

Konularında bir iç muhasebe yapmalı ve sonrasında uygun olduğuna karar verdiği çalışma alanlarına iş başvurusunda bulunmalıdır.

İş arama ve başvuru becerilerini geliştirme konusunda uzman bir kuruluş olan Apak akademi, branşında uzmanlaşmış eğitmenler vasıtasıyla önemli katkılar sağlamaktadır. Verilen eğitimlerde iş arama ve işe giriş süreçlerinin doğru yönetilmesi konusunda eğitim alan bireyleri destekleyerek, bu konularda yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimlere düzenli olarak katılım sağlayan bireyler,

  • Doğru özgeçmiş ve CV hazırlama yöntemleri,
  • İş fırsatlarına ulaşım yolları,
  • Başvuru sürecinin doğru yönetilmesi,
  • İş görüşmelerinde mülakat ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler

Konularında pratik ve teorik yöntemler kullanılarak eğitilmekte ve kazanımlar sonucu bireylerin doğru tercihlerde bulunmasına destek sağlanmaktadır.

İş arama ve başvuru becerilerini geliştirme eğitimlerinde soru cevap yöntemleri, slayt sunumları, grup halinde çalışmalar, örneklemeler ve konu hakkında yapılan dramatizasyonlarla eğitimin kalite ve niteliği artırılmaktadır. Apak akademi tarafından verilen bu tür eğitimlere en az ön lisans mezunu olma özelliğine sahip tüm bireylerin katılımına olanak sağlanmaktadır. Başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı olmak üzere, ‘’ Personel Adaylarına Yönelik İş Arama Ve Başvuru Becerilerini Geliştirme Program Sertifikası’’ verilmektedir.

#işarama #işaramavebaşvurubecerilerinigeliştirme #kişiselgelişimeğitimleri  #apakakademi #izmirapakakademi

 

 

Call Now ButtonHemen Ara