Kvkk Danışmanlık Hizmetleri

Kvkk Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzün dijital koşullarında kendimize veya yakınlarımıza ait özel bilgileri paylaşmadığımız neredeyse hiçbir yer yok diyebiliriz. Bu çerçevede işletmenin veya kurumun kvkk danışmanlık hizmetleri alarak kendisine emanet edilmiş bu verileri nasıl koruması gerektiğini bilmesi ve buna göre bir hareket tarzı içerisinde olması aslında kanunun gerektirdiği bir zorunluluktur. Üstelik etik kriterler bakımından değerlendirildiğinde özel bir takım bilgiler içeren veriyi bilmesi gerekenler dışında, ihmal sonucu veya kasıtlı şekilde üçüncü kişilerle paylaşmak kanunlarımıza göre suçtur ve hapis cezasına kadar uzanan bir yaptırım sürecinde ağır şekilde cezalandırılır.

Kvkk Yasası /Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Türkiye’de 17 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren kvkk yasası; yetkili kurumlar ve konunun ilgilileri haricinde kişisel verilerin kayıt altına almasına veya kendisi ile paylaşılan verinin üçüncü kişilerle paylaşılmasını kesinlikle yasaklamış ve bir takım hukuki yaptırımlar getirmiştir. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, kanun bu verileri kayıt altına alan veya mevcut veriyi arşivleyen kurum ya da kişilerin bu çalışmayı nasıl yürütmesi gerektiğini açıkça tarif etmiştir.

Kvkk Danışmanlık Hizmetlerini Bizlerden Alabilirsiniz

Bu kanuna göre her türlü fotoğraf, video, ses kaydı veya özel bilgi niteliği taşıyan belgeler (sağlık, cinsel yaşam, muayene ve tedavi süreçleri, laboratuar bilgileri, bankacılık işlemleri vs) gibi bilgiler kvkk kapsamına girmektedir. Bunun dışında isim, soy isim, adres, vergi kimlik numarası, e-posta adres bilgileri, telefon numarası, maliye kayıtları gibi bir takım işlemlerin gerçekleştirilmesi için paylaşılan bilgilerde yine kişisel veri olarak tanımlanıyor. Elbette kişisel veri kapsamına çok daha önemli kriterler dâhil edilmiş; sözgelimi dini inanç, bireyin cinsel tercihleri veya mesleki bilgiler yine bu kanun çerçevesinde hassas kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede;

  • Kanunun gerektirdiği kriterlerin neler olduğuna yönelik eğitimler
  • Bünyemizde bulunan hukukçular tarafından kanuna aykırı durumların hukuki anlamda ortaya çıkacak sonuçları hakkında eğitimler
  • İşletmenin hangi verilerinin kvkk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme
  • Kişisel verilerin arşivlenmesinde, ne kadar bir süre saklanması gerektiği ve benzer uygulamaların nasıl yapılması gerektiği noktasında eğitimler
  • Dokümantasyon işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesine yönelik bilgilendirme

Gibi daha birçok ayrıntılı çalışmada bizlerden profesyonel kvkk danışmanlık hizmetleri desteği alabilirsiniz. Esen kalın.

#kvkkyasası #kişiselverilenkorunması #izmirapakakademi

Call Now ButtonHemen Ara