ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi

Üretim ve buna bağlı olarak topluma arz edilen hizmet tüm dünyada kabul görmüş bir sistematiğe bağlıdır. İşte bu sistematiğin güvenlik prensiplerini belirleyen ISO 27001 belgesi bilgi güvenliği yönetim sistemi işletmenin veya kurumun değerli bilgilerini korumayı hedefliyor. Çünkü gerek ticari sırları gerekse ürün ya da hizmet ulaştırdığı kitlenin hassas bilgilerini korumak bizzat o bilgiyi elde eden kuruluşun sorumluluğundadır. Hepimizin malumu olduğu üzere uluslararası kalite standartları çerçevesinde geliştirilen ISO 9001 birçok kuruluş tarafından daha önce alınmıştı. Ancak genel anlamda ihtiyaçlara cevap veren bir standart olarak 9001 sonraki yıllarda niteliklerine göre çok sayıda farklı kola ayrılarak her biri kendi kategorisinde kalite standardına dönüştürülmüştü. Buradan hareketle bir anlamda kuruluşların kendilerini ve çalıştığı kuruluşları korumasına yarayan bir formda tekrar düzenlenen ISO 27001 tamamen bilgi güvenliği üzerine kurulu bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.  Belgenin kuruluşlar açısından en önemli avantajlarından bir tanesi de belgeye sahip olduktan sonra yapılacak anlaşmalarda ve devam eden projelerde firmanın uluslararası standartlarda güvenliği sağlamış bir işleyişi olduğunu kanıtlamasıdır.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelikle bu belgeye sahip olabilmek için kurulması gereken oldukça teferruatlı bir altyapı çalışmasına ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla ISO 27001 belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı; önce gerekli alt yapının kurulması ve sağlıklı bir şekilde işlediğinin görülmesinin ardından bunun raporlaştırılarak ISO 27001 belgesine başvurunun bu aşamalardan sonra yapılacağıdır. Bunun anlamı bir güvenlik alt yapısı kurulmadan ve bu sistemin tam anlamıyla işlediği anlaşılmadan belge için başvuru yapılamayacağıdır.

ISO 27001 sizlere neler kazandırıyor?

Bu belge ile ilgili ağırlıklı sorulardan diğer bir tanesi de ISO 27001 belgesi alarak firmam ne kazanacak? Sorusudur. Dilerseniz önce bu sorudan başlayalım; bir avantajı uluslararası anlamda sizinle ticaret yapmak isteyen veya hâlihazırda bu ticareti devam ettiren kişi veya kurumlara büyük bir güven aşılayacağınızdır. Her şeyden önemlisi marka olarak prestijinizin korunmasını sağlayan ISO 27001 belgesi alarak bir anlamda diyalogda olduğunuz kuruluşları da koruma altına almış olacaksınız. Tabi alt yapı kurulum aşamasının Profesyonel mantıkla yürütülmesi gerektiğini hemen belirtelim. Bizlerden ISO 27001 belgesine başvuru öncesinde çalışmalarınızın hazırlanması ve hangi metodolojiyi izlemeniz gerektiği gibi konularda uzman desteği alabilir ve konuyla ilgili olarak çok daha kapsamlı bilgi talep edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.

#ıso27001Belgesi #iso27001BelgesiNasılAlınır #iso27001 #bilgiGüvenliğiYönetimSistemi #izmirApakAkademi #apakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara