Ergonomik Risk Faktörleri Nelerdir?

Ergonomik Risk Faktörleri Nelerdir?

Ergonomik risk faktörleri insan vücudunun sınırlarının dikkate alınmadan düzenlenen iş yeri çalışma ortamları sebebiyle personelin iş verimindeki kayıplar ve meslek hastalıklarına yakalanma ile sonuçlanabilecek olumsuzluklar olarak açıklanabilir. Ergonomi ise çalışanın fiziksel yapısına uygun şekilde düzenlemeler yaparak iş veriminin arttırılması ve oluşabilecek risklerin hesaplanarak bertaraf edilebilmesidir. İnsanları anatomik, psikolojik, fizyolojik, antropometrik ve sosyolojik olarak inceleme altına alan ve insan ile işin birbiriyle uyumunu sağlayan disiplinler arası bir bilim dalı olan ergonomi, organizasyonel, fiziksel ve bilişsel ergonomi olarak sınıflandırılmaktadır.

Ergonomik risk faktörleri konusunda önemli sorunlar yaşanıyor olmasına rağmen bu konu hem işveren hem de çalışanlar yönünden bakıldığında çok fazla önemsenmediği görülmektedir. Gerek insan kaynaklarının doğru kullanılması bakımından, gerekse verilen hizmet ve üretim kalitesinin arttırılması açısından oluşabilecek ergonomik risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yapmak oldukça olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Apakakademi ergonomi eğitimlerine katılım gösteren kursiyerlere önemli kazanımlar sağlayarak, konu hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ergonomik risk faktörleri tanımlanırken öncelikler fiziksel ortamın iş ortamına uygunluğu denetlenmelidir. Çalışılan ortamdaki gürültü, aydınlatmanın kalitesi, gerekli duyulan ısının belirlenmesi, ortamda bulunan kimyasal zararlıların varlığı fiziksel ergonominin oluşturulmasını engelleyen risk faktörleri olarak görülmektedir. Yönetimsel ergonomi konusundaki risk grubu ise iş programlamasının hatalı yapılması, yönetim değişiklikleri, bilgisayar destekli yönetime önem verilmemesi, insan ögesine yeterli derecede önem verilmemesi, yönerge, iş ve hizmetlerde kalite standartlarını önemsememek olarak değerlendirilmektedir. Bilişsel ergonomi konusundaki risk tablosunda ise iş ve hizmette kullanılan makine ve bilgisayarlara bağlı sistemlerle alakalı bilgi eksikliğidir.

Ergonomik risk faktörleri hesaplanırken insan unsurunun özellikleri ve yeteneklerinin sınırları çok iyi belirlenmeli ve iş sahasının, insan vücudunun boyutları ile ve fiziksel kapasiteleri ile ilgilenen  ‘’Antropometri’’ biliminin kurallarına uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Ergonomi konusunda teorik ve pratik olarak verilen eğitimlerde

  • Ergonominin tanımı ve iş birliği yaptığı disiplin ve bilimlerin değerlendirilmesi,
  • İş alanlarındaki ergonomi risklerinin değerlendirilmesi,
  • Uygulama örnekleri ve konu hakkındaki ulusal mevzuatın anlatımı

Konusunda uzmanlaşmış profesyonel eğitimciler tarafından verilmekte ve eğitimlerin sonunda başarılı olan katılımcılara Apakakademi onaylı ‘’ Ergonomik Eğitim Programı’’ sertifikası verilmektedir.

#ergonomikriskfaktörleri #meslekhastalıkları #ergonomi #bilişselergonomi #organizasyonelergonomi #fizikselergonomi #ergonomikeğitimprogramı #apak #apakakademi

Call Now ButtonHemen Ara